راه ساکت کردن بازنشستگان، سرکوب نیست

فرشاد مومنی با اشاره به اعتراض بازنشسته‌ها به میزان حقوقشان گفت: بخش های کوته نگر سیستم با بی شرمی تصور می کنند که راه ساکت کردن آنها، سرکوب کردنشان است.

راه ساکت کردن بازنشستگان، سرکوب نیست

به گزارش اقتصاد 100، فرشاد مومنی، اقتصاددان ارتقای بنیه تولید را، ستون فقرات تمدن سازی، اعتلای کشور و بهبود کیفیت زندگی مردم، دانست و اظهارداشت: در گزارش‌های روزمره ای که دستگاه های مختلف منتشر می کنند، این مساله روشن است.

 رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: بنده در روزهای گذشته فیلمی از بانشسته‌های کشور دیدم که فریاد و فغانشان درباره اینکه آنچه که به عنوان مستمری به آنها داده می شود به هیچ وجه قادر نیست یک زندگی شرافتمندانه را برای آنها تامین کند، بلند است. بازنشسته های ما که مخزن الاسرار دانایی ها و توانایی ها هستند، اینگونه رنجیده شده اند و متاسفانه بخش های کوته نگر سیستم هم با بی شرمی تصور می کنند که راه ساکت کردن آنها، سرکوب کردنشان است.

در جامعه ای که از نظر هنجارها در حد زیادی توصیه به حفظ حریم بزرگترها شده، این عملکردها بسیار شرم آور است. باید چه کرد که اینها به خود آیند و بفهمند که چه ها می کنند!

 

وبگردی

ارسال نظر

 
.

اخبار سلامت

سینما در سینما