قیمت انواع مختلف قارچ در بازار

در این خبر به بررسی قیمت انواع قارچ در بازار پرداختیم.

قیمت انواع مختلف قارچ در بازار

فهرست قیمت برخی از انواع قارچ  موجود در بازار به شرح زیر است.

 
نام کالا  قیمت (تومان)

قارچ اسلایس قارچینو - ۸۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰
قارچ ممتاز سان میوه ۵۰۰ گرم ۳۰,۹۰۰
اسلایس قارچ دکمه ای خشک ۵۰ گرمی ۴۵,۰۰۰
اسلایس قارچ خام ۰.۵ کیلوگرم ۵۰,۰۰۰
بذر قارچ دکمه ای یک کیلوگرمی ۶۰,۰۰۰

قارچ انوکی - انوکیتاکه ۲۸۰ گرم

۶۸۰,۰۰۰
قارچ کامبوجا (۱۰۰ گرم) ۴۳,۰۰۰

قارچ گانودرما لوسیدوم قرمز ۵۰۰ گرمی

۵۵۰,۰۰۰ 
قارچ شیتاگه ۱۰۰گرم ۲۲۰,۰۰۰ 
قارچ گانودرما لوسیدوم(نیم کیلویی) ۶۰۰,۰۰۰
قارچ گانودرما آپلاناتوم(قهوه ای) یک کیلویی ۱,۷۵۰,۰۰۰ 
 
 
 
 
 
 
 
نام کالا  قیمت (تومان)

قارچ اسلایس قارچینو - ۸۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰
قارچ ممتاز سان میوه ۵۰۰ گرم ۳۰,۹۰۰
اسلایس قارچ دکمه ای خشک ۵۰ گرمی ۴۵,۰۰۰
اسلایس قارچ خام ۰.۵ کیلوگرم ۵۰,۰۰۰
بذر قارچ دکمه ای یک کیلوگرمی ۶۰,۰۰۰

قارچ انوکی - انوکیتاکه ۲۸۰ گرم

۶۸۰,۰۰۰
قارچ کامبوجا (۱۰۰ گرم) ۴۳,۰۰۰

قارچ گانودرما لوسیدوم قرمز ۵۰۰ گرمی

۵۵۰,۰۰۰ 
قارچ شیتاگه ۱۰۰گرم ۲۲۰,۰۰۰ 
قارچ گانودرما لوسیدوم(نیم کیلویی) ۶۰۰,۰۰۰
قارچ گانودرما آپلاناتوم(قهوه ای) یک کیلویی ۱,۷۵۰,۰۰۰ 
 
 
 
 
 
 
 
نام کالا  قیمت (تومان)

قارچ اسلایس قارچینو - ۸۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰
قارچ ممتاز سان میوه ۵۰۰ گرم ۳۰,۹۰۰
اسلایس قارچ دکمه ای خشک ۵۰ گرمی ۴۵,۰۰۰
اسلایس قارچ خام ۰.۵ کیلوگرم ۵۰,۰۰۰
بذر قارچ دکمه ای یک کیلوگرمی ۶۰,۰۰۰

قارچ انوکی - انوکیتاکه ۲۸۰ گرم

۶۸۰,۰۰۰
قارچ کامبوجا (۱۰۰ گرم) ۴۳,۰۰۰

قارچ گانودرما لوسیدوم قرمز ۵۰۰ گرمی

۵۵۰,۰۰۰ 
قارچ شیتاگه ۱۰۰گرم ۲۲۰,۰۰۰ 
قارچ گانودرما لوسیدوم(نیم کیلویی) ۶۰۰,۰۰۰
قارچ گانودرما آپلاناتوم(قهوه ای) یک کیلویی ۱,۷۵۰,۰۰۰ 

وبگردی

ارسال نظر

 
.