دوشنبه 29 آبان 1402 ؛

قیمت هر گرم طلای 18 عیار امروز چند ؟

طلا و جواهر اقتصاد 100: در ادامه می توانید قیمت طلا و انواع آبشده را در معاملات روز جاری مشاهده نمایید.

قیمت هر گرم طلای 18 عیار امروز چند ؟

? #قیمت_طلای_18_عیار

‌ ............................................................

قیمت لحظه ای : 24,241,000 ریال

بیشترین : 24,361,000 ریال

کمترین : 24,209,000 ریال

تغییر روزانه : 99,000 ریال

تغییر ماهانه : 1.11 درصد افزایش

تغییر یکساله : 62.51 درصد افزایش

? #قیمت_طلای_24_عیار

‌ ............................................................

قیمت لحظه ای : 32,321,000 ریال

بیشترین : 32,481,000 ریال

کمترین : 32,278,000 ریال

تغییر روزانه : 132,000 ریال

تغییر ماهانه : 1.11 درصد افزایش

تغییر یکساله : 62.51 درصد افزایش

? #قیمت_ طلای_دست_دوم

‌ ............................................................

قیمت لحظه ای : 23,917,700 ریال

بیشترین : 24,036,150 ریال

کمترین : 23,885,810 ریال

تغییر روزانه : 97,950 ریال

تغییر ماهانه : 1.11 درصد افزایش

تغییر یکساله : 62.51 درصد افزایش

⚪ #قیمت_نقره

‌ ............................................................

قیمت لحظه ای : 382,200 ریال

بیشترین : 385,000 ریال

کمترین : 381,100 ریال

تغییر روزانه : 2,500 ریال

تغییر ماهانه : 1.19 درصد افزایش

تغییر یکساله : 52.91 درصد افزایش

? #قیمت_مثقال

‌ ............................................................

قیمت لحظه ای : 104,960,000 ریال

بیشترین : 105,520,000 ریال

کمترین : 104,860,000 ریال

تغییر روزانه : 410,000 ریال

تغییر ماهانه : 1.1 درصد افزایش

تغییر یکساله : 62.42 درصد افزایش

? #قیمت_آبشده_نقدی

‌ ............................................................

قیمت لحظه ای : 104,510,000 ریال

بیشترین : 105,400,000 ریال

کمترین : 104,320,000 ریال

تغییر روزانه : 660,000 ریال

تغییر ماهانه : 0.62 درصد کاهش

تغییر یکساله : 61.68 درصد کاهش

وبگردی

ارسال نظر

 
.