گوشت مرغ را در بازار چند بخریم؟ + جدول قیمت ها

در این خبر به بررسی قیمت انواع گوشت مرغ بسته بندی شده در بازار پرداختیم.

گوشت مرغ را در بازار چند بخریم؟ + جدول قیمت ها
فهرست قیمت برخی از انواع گوشت مرغ بسته بندی موجود در بازار به شرح زیر است.

نام کالا 

قیمت (تومان)

گوشت چرخ کرده مرغ مهیا پروتئین مقدار ۰.۵ کیلوگرم

۷۱,۰۰۰

مغز ران مرغ مهیا پروتئین مقدار ۰.۹ کیلوگرم

۹۵,۴۰۰

سینه مرغ بی پوست مهیا پروتئین - ۹۰۰ گرم

۱۰۴,۴۰۰

ساق بی پوست ساده مرغ مهیا پروتئین مقدار ۰.۹ کیلوگرم

۱۰۸,۹۰۰

جوجه کباب ران مرغ مهیا پروتئین - ۰.۹ کیلوگرم

۱۲۹,۶۰۰

فیله ساده مرغ تازه مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم

۱۵۵,۷۰۰

فیله ساده مهیا پروتئین مقدار ۰.۹ کیلوگرم

۱۵۵,۷۰۰

سینه مرغ بدون پوست رویال طعم - ۱.۵ کیلوگرم

۱۵۶,۰۰۰

شنیتسل بی آرد مهیا پروتئین مقدار ۰.۹ کیلوگرم

۱۲۷,۸۰۰

ران و سینه بی پوست مهیا پروتئین مقدار ۱.۸ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰

سینه مرغ پویا پروتئین - ۱۸۰۰ گرم

۱۹۸,۰۰۰

سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین - ۱.۸ کیلوگرم

۲۵۵,۶۰۰

نام کالا 

قیمت (تومان)

گوشت چرخ کرده مرغ مهیا پروتئین مقدار ۰.۵ کیلوگرم

۷۱,۰۰۰

مغز ران مرغ مهیا پروتئین مقدار ۰.۹ کیلوگرم

۹۵,۴۰۰

سینه مرغ بی پوست مهیا پروتئین - ۹۰۰ گرم

۱۰۴,۴۰۰

ساق بی پوست ساده مرغ مهیا پروتئین مقدار ۰.۹ کیلوگرم

۱۰۸,۹۰۰

جوجه کباب ران مرغ مهیا پروتئین - ۰.۹ کیلوگرم

۱۲۹,۶۰۰

فیله ساده مرغ تازه مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم

۱۵۵,۷۰۰

فیله ساده مهیا پروتئین مقدار ۰.۹ کیلوگرم

۱۵۵,۷۰۰

سینه مرغ بدون پوست رویال طعم - ۱.۵ کیلوگرم

۱۵۶,۰۰۰

شنیتسل بی آرد مهیا پروتئین مقدار ۰.۹ کیلوگرم

۱۲۷,۸۰۰

ران و سینه بی پوست مهیا پروتئین مقدار ۱.۸ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰

سینه مرغ پویا پروتئین - ۱۸۰۰ گرم

۱۹۸,۰۰۰

سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین - ۱.۸ کیلوگرم

۲۵۵,۶۰۰

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

وبگردی

ارسال نظر

 
.